keskiviikko 16. maaliskuuta 2022

Twitteristä poimittu lyhyt vastine Ryssän lähetystön vonkaamille loukkauksille: #Kuvittele kun #Ryssän lähetystön #SergeiBeljajev + #JuriDerjabin "Komissarov" saivat palautetta. Seppo Lehto lähetti rodunjalostuslahjana omaa #spermaansa n. 2 viikon annoksen kortongeissa 1990-luvulla.

Mariupol raskaana ollut nainen ja vauva kuolivat 9.3.2022Twitteristä poimittu lyhyt vastine Ryssän lähetystön vonkaamille loukkauksille: #Kuvittele kun #Ryssän lähetystön #SergeiBeljajev + #JuriDerjabin "Komissarov" saivat palautetta. Seppo Lehto lähetti rodunjalostuslahjana omaa #spermaansa n. 2 viikon annoksen kortongeissa 1990-luvulla. 

#Supo kirjasi asian "lähetetty kortonki" Ryssän #lähetystöön ;). Haju oli :) kuten Ryssälän tunkiolla ;) mahtoi siinä Capaki Ryssäkoirat lähetystössä olla vahtivitut turvoksissa ;)?

Seppo Lehto: Kunnioittakaa Ryssää ja sen lähetystöjä, kuten Ryssä kunnioittaa naapureitaan kautta vuosisatain joukkotuhonnalla, kansanmurhilla, raiskauksilla, alueriistoilla ja miehityksillä kuten parhaillaan Ukrainassa.Obolonskyi Kiev 14.3.2022 victim of Russia warcrimes pic 1-3


---------------
------------------

lauantai 26. lokakuuta 2019

facebook jatkaa stalinistisella linjallaan tuomiten "vihapuheeksi" kaiken keskustelun missä tuomitaan kommunismin ja isovenäläisyyden rikokset ihmisyyttä ja eri kansoja kohtaanfacebook jatkaa stalinistisella linjallaan tuomiten "vihapuheeksi" kaiken keskustelun missä tuomitaan kommunismin ja isovenäläisyyden rikokset  ihmisyyttä ja eri kansoja kohtaan

--------

Fb-moderaattorien mukaan avoin yhteiskunnallinen kritiikki stalinismia ja isovenäläisyyttä vastaan ei sovi vaan se pitää sensuroida ja estää:

Esim: "Joku kommari kävi näillä sivuilla itkemässä multakärryllisen kanssa stalininia kaivaten, ei ollut suomalaisuuden asialla, poistin mitättömän komu runks runks tapauksen, kuten stalinismi on poistanut suomalaisuuden miehitetyiltä alueiltamme"

--------
Käyttäjän Seppo rikehistoria
Julkaisusi rikkoo yhteisönormeja, joiden aiheena on vihapuhe.
Joku kommari kävi näillä sivuilla itkemässä multakärryllisen kanssa stalininia kaivaten, ei ollut suomalaisuuden asialla, poistin mitättömän komu runks runks tapauksen, kuten stalinismi on poistanut suomalaisuuden miehitetyiltä alueiltamme

TARTONRAUHA.BLOGSPOT.COM
http://kaatuneiden-muistopaiva.blogspot.fi/">Merkittävin miehittäjä-Ryssää ja miehitystämme kritisoiva ja aluepalautuksia esittänyt aluepalautusjärjestö: -> Moskovan keskushallinnon eli Neuvostoliiton ja…
caution-traingle
Tämä julkaisu rikkoo vihapuhetta koskevia yhteisönormejamme, joten kukaan muu ei voi nähdä sitä.
Julkaisusi rikkoo yhteisönormeja, joiden aiheena on ahdistelu ja kiusaaminen.
------------------

Julkaisusi on vihapuhetta koskevien yhteisönormiemme vastainen

Vain sinä ja Roskalava Tampere Ylöjärvi Pirkkala Nokia Lempäälä Kangasala Pirkanmaa -ylläpitäjät voivat nähdä julkaisusi. Normejamme sovelletaan maailmanlaajuisesti, ja ne perustuvat yhteisöömme.
Joku kommari kävi näillä sivuilla itkemässä multakärryllisen kanssa stalininia kaivaten, ei ollut suomalaisuuden asialla, poistin mitättömän komu runks runks tapauksen, kuten stalinismi on poistanut suomalaisuuden miehitetyiltä alueiltamme

TARTONRAUHA.BLOGSPOT.COM
http://kaatuneiden-muistopaiva.blogspot.fi/">Merkittävin miehittäjä-Ryssää ja miehitystämme kritisoiva ja aluepalautuksia esittänyt…

--------------
FB kieltää: Viro, Latvia, Liettua, Puola, Unkari etc ovat Naton jäseniä perustellusti. Suurta hölmöyttä että Ukraina, Georgia ja Suomi eivät ole: KUVAUS Sota alkaa aina valmisteluin, se joka ei valmistaudu sotaan kohtaa sen aina varmasti. Suomi ja Ukraina Nato-jäseniksi heti - Rossija narod alkujaan Kiovasta karanneita rosvoja jotka perustivat oman ruhtinaskuntansa ja nyt terrorisoivat omaa "Äiti-Rossijaa" = entistä Kiovan ruhtinaskuntaa eli Ukrainaa - http://ukraineatwar.blogspot.fi/2015/01/russian-mlrs-attack-on-mariupol-market.html Seppo Lehto valkoinen historioitsija Tampereen yliopisto

Tämä kommentti on roskapostia koskevien yhteisönormiemme vastainen
SULJETTU
TOIMINTA
Tietoja kommentistasi
21. syysk.
Kukaan muu ei voi nähdä kommenttiasi.
Viro, Latvia, Liettua, Puola, Unkari etc ovat Naton jäseniä perustellusti. Suurta hölmöyttä että Ukraina, Georgia ja Suomi eivät ole: KUVAUS Sota alkaa aina valmisteluin, se joka ei valmistaudu sotaan kohtaa sen aina varmasti. Suomi ja Ukraina Nato-jäseniksi heti - Rossija narod alkujaan Kiovasta karanneita rosvoja jotka perustivat oman ruhtinaskuntansa ja nyt terrorisoivat omaa "Äiti-Rossijaa" = entistä Kiovan ruhtinaskuntaa eli Ukrainaa - http://ukraineatwar.blogspot.fi/2015/01/russian-mlrs-attack-on-mariupol-market.html Seppo Lehto valkoinen historioitsija Tampereen yliopisto

-----------
Suomen Uutiset käsittelevät myös Fb-sensuuria:
https://www.suomenuutiset.fi/facebook-vuodot-paljastavat-some-sensuurin-olevan-puolueellista-mielivaltaista/
-----------

Stalinismista ja stalinisteista on jopa opinnäytetöitä:


Julkaisun pysyvä osoite on
http://urn.fi/urn:nbn:fi:uta-1-15197
Hakutermit:

SKP, Inkeri Lehtinen, ideologia, Suomen kommunistinen puolue, Stalin, 1960-luku

Inkeri Lehtinen (1908-1997) oli, laskentavasta riippuen, yli 30 vuoden ajan (1939-1969) SKP:n johtohenkilöihin kuuluva kommunisti. Hän oli punaorpojen sukupolven kasvatti, jonka kokemusmaailmaan ja aatteeseen kansalaissota oli vaikuttanut lähtemättömästi. Lisäksi hänen kotitaustansa oli vahvasti vasemmistolainen, eikä hän olisi muuta aatetta kuin marxismi-leninismin, voinut valitakaan joutumatta ristiriitaan lähiympäristönsä kanssa. Aatteesta tuli hänen vakaumuksensa ja työnsä. Lehtinen aloitti varsinaisen puolueuransa Neuvostoliitossa ja eli siellä Stalinin suomalaiskommunistien tuhon vuonna 1937. Tuolloin Lehtinen joutui tekemään selvityksen isänsä väitetystä puoluevastaisesta toiminnasta. Isä teloitettiin todennäköisesti 1937.

Stalinismiksi kutsuttua ilmiötä tarkastellaan Inkeri Lehtisen suhteen ja kautta kahtalaisesti: mitä se SKP:ssa tarkoitti ja mitä he itse sillä tarkoittivat. Kysymys oliko Inkeri Lehtinen stalinisti, antaa näkökulman suomaisen kommunismin aatteelliseen maisemaan 1960-luvulla. Samalla se näyttää kaksi erilaista tapaa suhtautua stalinismiksi väitettyyn ilmiöön. Asiasta haluttiin joko keskustella avoimesti ja jopa julkisuudessa, niin teki pääasiassa nuorempi sukupolvi, joka ei ollut ollut omakohtaisesti osallinen asiaan. Toinen tapa oli tukeutua neuvostoselityksiin stalinismin suhteen, jolloin se käsiteltiin henkilön- tai yksilönpalvontaan suppeasti kuuluvaksi ilmiöksi, johon NKP tai SKP puolueena ja ideologisesti ei ollut osallinen tai ei ainakaan siinä vahingoittunut. Näin teki pääasiassa illegaalisen kauden sukupolvi. Stalinin joukkoterrori ja oikeudenloukkaukset olivat mahdollisia vallankeskityksen vuoksi; syyllinen oli lähestulkoon yksin Stalin. Stalinin marxilaisuutta ei toisaalta haluttu ideologisesti kyseenalaistaa, koska se olisi väistämättä johtanut laajoihin ideologisiin selvityksiin, eikä puoluekaan olisi voinut jäädä koskemattomaksi. Tällöin oma elämäntyö olisi saanut liian suuren särön. Näin oli Inkeri Lehtisen kohdalla.

Henkilöpalvontaselitysmalli kuvastaa SKP:n tukeutumista ja alamaisuutta Neuvostoliiton ja NKP:n politiikalle, koska asia tuon mallin mukaan NKP:ssa selitettiin. Avoimuus stalinismin selittämisessä taas jakoi puolueen muutosvoimia ja sen vastustajia sukupolvinäkökannan lisäksi, julkisesti asiasta eivät ns. stalinistit halunneet puhua. Jos omaksuttiin henkilöpalvontamalli, vastustettiin yleensä puolueen "uudistamista" ohjelmakysymyksissä, joista tärkeimpiä oli valtion demokratian astetta kuvaava käsite eli proletariaatin diktatuuri ja kansallinen tie sosialismiin. Jos asia nähtiin henkilöpalvonnan lisäksi moniselitteisenä: epäitsenäisyytenä suhteessa veljespuolueisiin, avoimen keskustelun puutteena, sivistyneistön syrjintänä, aatteellisena puhdasoppisuutena, julkisuuden pelkona, oltiin yleensä valmiit irtaantumaan neuvostomallista tulevaa sosialistista Suomea rakennettaessa ja korvaamaan proletariaatin diktatuuri käsitteellä työväenvalta.

Ohjelmakysymysten suhteen Inkeri Lehtinen oli enimmäkseen sentristi, keskitien kulkija, mutta neuvostomallista sosialismin suhteen hän ei halunnut luopua eikä siihen hänen mielestään kuuluvasta proletaarisesta internationalismista. Tšekkoslovakian miehitys katkaisi hänen mahdollisen pohdintansa erilaisista kansallisen (muun kuin neuvostomallin) sosialismin soveltamisista. Keskusteluyhteyden hän halusi aina säilyttää ja karttoi kärjistyksiä. Se oli ominaista hänen luonteelleen ja menettelytavoilleen, jotka luultavasti olivat muokkaantuneet 1930-luvun Neuvostoliitossa varovaisiksi ja ristiriitoja välttäviksi.

Stalinismilla oli puolueen ulkopuolisten kielenkäytössä lievimmilläänkin SKP:ta vähättelevä leima. Näin oli Lehtisenkin suhteen, jonka pitkä elämäntyö ansaitsee muutakin kuin leimatuksi tulemista. Ei hän koko ikäänsä ollut "stalinisti" eikä kaikissa kysymyksissä, vaikka hänen liiallinen alisteisuutensa NKP:lle vaikuttikin kielteisesti kuvaan kommunisteista Terijoen hallituksesta alkaen.. Neuvostoliitossa käytettiin Stalinin aikana ns. kansanvihollisista takautuvan syyllisyyden käsitettä, joka tarkoitti sitä, että "kansanvihollinen" oli aina ollut petturi ja sittemmin vain paljastunut. Oliko "stalinistikin" kenties jo syntymästään syyllinen? Suomalainen stalinismi oli myös yksi puolueen ulkopuolisten propagoima selitysmalli SKP:n poliittiselle kelvottomuudelle, samaten marxismi-leninismin. Kun käsite eli ja elää omaa elämäänsä, vailla selkeitä merkityksiä, se vaikeuttaa objektiivisen kuvan hahmottamista SKP:n historiasta sekä siinä toimineista ihmisistä.
---
https://keskustelua-xenofiiliasta.blogspot.com/
---

sunnuntai 18. elokuuta 2019

Valkoposkihanhia voisi rakastaa tappamalla ylipopulaatiot, sallimatta niiden tulla paskomaan joka uimaranta ja nurmikko ;) miksi ei ihmisiä tai sellaisiksi luokiteltavia samaan tapaan?

Valkoposkihanhia voisi rakastaa tappamalla ylipopulaatiot, sallimatta niiden tulla paskomaan joka uimaranta ja nurmikko ;) 

Ekologisen vihreän aatoksen tapaan kysyn: Miksi ei ihmisiä tai sellaisiksi luokiteltavia samaan tapaan? Ihan kelpo kysymys tieteellisen keskustelunavauksen malliin?

Aikoinaan kun oltiin huolissaan Ryssälän syntyvyyden kasvun vähenemisestä, niin lähetin nussintojen jälkeen mällikortonkeja solmussa Ryssän lähetystöön vastikkeettomana apuna "Miljoonia Ryssälle" hanke johti supon kuulusteluihin ;) Totesin "köyhä antaa vähästää, rikas ei paljostaan".

--------------------

Islamin aisurit, sotarikolliset, hybridivaikuttajat voivat tulla keskuuteemme täysin esteettä, esittäen sellaisia mielipiteitäkin, mitkä suomalaisilta on kielletty.

Seppo Lehto mokutuksen ja islamisaation vastustaja ratsastaa possulla röhkien:


"Hei! Meillä on kuvia sunnimuslimeja kaduille tappavista kuolemanpartioista, joiden kanssa Hussein al-Taee poseeraa, voitko soittaa?" - Irakilaisen pakolaisen suomalainen vaimo otti yhteyttä. Soitan kohta ja nauhoitan. Jännäksi menee. Lehdistöä ei kiinnosta, minä joudun.


Irakilaiset toisinajattelijat syyttävät Hussein al-Taeeta Irakin tiedustelupalvelun mieheksi, jonka tehtävänä on sekaantua Suomen politiikkaan ja edesauttaa shia-militian jäseniä Suomeen turvapaikkajärjestelmää hyväksikäyttäen.
On myös väitteitä siitä, että Hussein al-Taee vakoilee Irakin ja Iranin hallituksen puolesta, sekä ilmoittaa toisinajattelijoiden ja hallituksen kriitikoiden tietoja eteenpäin. Toisinajattelijat eivät uskalla puhua omalla nimellä ja kasvoillaan, sillä sukulaiset Irakissa ovat vaarassa.
Väitteiden mukaan Irakin hallitus on auttanut Hussein al-Taeeta pääsemään kansanedustajaksi Suomessa. Jos väitteet pitävät paikkansa, Irakin ja Iranin hallituksen lonkerot yltävät Suomeen asti ja vaikuttavat politiikkaan. Hussein al-Taee vaikuttaa hybridivaikuttajalta. Hän on kaikkien selvitysten suhteen hyvin Iran-mielinen ja ihailee Iranin islamisti-johtajia. Hänen isänsä puolue Irakissa on käytännössä Iranin sätkynukke.
Tapaan toimittajan asian suhteen tänään klo 18:00 eteenpäin. Kuvat ja haastattelu toimitetaan myös hänelle. Ylen artikkeli on jo kertaalleen todistanut Hussein al-Taeen vahvat kytkökset islamistiseen Sciri-puolueeseen, mikä tavoittelee sharialakia.

Myös toinen toisinajattelija lähetti minulle videon:

Sain juuri käsiini videon irakilaiselta toisinajattelijalta, missä Hussein al-Taee on shiia-islamilaisessa moskeijassa hakkaamassa rintaansa islamilaisen rituaalin mukaisesti. Ylen mukaan Irakin Iranmielinen Iciri-islamistinen puolue Irakista pyörittää näitä moskeijoita Suomessa.Näytä kuva Twitterissä
---------------------

Oheinen juliste oli varmaan parinkymmenen vuoden ajan levityksessä eri katutolpissa etc. Itse tekstin sanomaa ei ole valitettavasti kirjattu hallitusohjelmaan, kerta tilastojen valossa kyltin väite on enemmän kuin tosi alkuperäkansojen perusoikeuksien vaarantumisen takia:Seppo Lehto https://Ajan-Suunta.blogspot.com
Ajan Suunta: Suomi suomalaisille, ei ylipopulaatioiden rahtaamiselle elämään siivellämme


------------------

--------------------
Keskusteluja toiseuden eli vierauden perseennuolennasta somessa ja yhteiskunnassa sorsien alkuperäkansojen oikeuksia. Edes kohta alkava sorsien metsästyskausi ei edesauta "sorsimisesta" suomalaisten sortamisesta ja väestönvaihdosta eroonpääsyämme:
https://keskustelua-xenofiiliasta.blogspot.com/
----